Category Archives: Website

Hướng dẫn làm Landing Page bán hàng cực đơn giản

Landing page là gì?  Nói dễ hiểu nhất landing page là một trang web đơn. Trang web này cũng có tên miền, giao diện và nội dung gần giống như một trang web thông thường. Tuy nhiên nó có giao diện đơn giản hơn và nội dung chỉ tập trung vào một chủ đề nhất định. […]